Stary Testament : I i II Księga Samuela, I i II Księga Królewska, I i II Księga Kronik

Część 3 z 5Stary Testament : I i II Księga Samuela, I i II Księga Królewska, I i II Księga Kronik
Część 3 z 5Główne zagadnienia:

Czy w Biblii rzeczywiście istnieje konflikt między religią świątyń a świątynią Boga? I na czym on polega? Jak brzmi pełna, biblijna definicja świątyni i dlaczego bez jej zrozumienia trudno zostać biblijnym wierzącym?
2 godz. 27 min