Stary Testament : Księgi Habakuka i Sofoniasza



Stary Testament : Księgi Habakuka i Sofoniasza



Główne zagadnienia:

Historyczne tło wołania Habakuka. Uniwersalna zasada Habakuka: Kim jest sprawiedliwy i z jakiej wiary żyć będzie? Sofoniaszowe szczegóły Dnia Pańskiego.
4 godz. 05 min