Stary Testament : Księgi Habakuka i SofoniaszaStary Testament : Księgi Habakuka i SofoniaszaGłówne zagadnienia:

Historyczne tło wołania Habakuka. Uniwersalna zasada Habakuka: Kim jest sprawiedliwy i z jakiej wiary żyć będzie? Sofoniaszowe szczegóły Dnia Pańskiego.
4 godz. 05 min