Najnowsze filmy:


List do Rzymian 6/6: Jak Rozpoznać Wolę Bożą dla Swojego Życia?

Co to znaczy, że wypełnienie woli Bożej stanowi najistotniejszy element życia wierzącej osoby? Na czym polega chrześcijańska "ofiara z ciała"? Czym jest postulowane przez Pawła "odnowienie umysłu"?

List do Rzymian 5/6: Jeden Chrzest w Imieniu Jezusa

Co to znaczy, że życie Jezusa stanowi dla nas wzorzec wiary i życia? Jak przebiega chrzest wodny i jakie ma znaczenie? Jakie są skutki chrztu w Imieniu Jezusa?

Wprowadzenie w Chrzest: 7 Różnych Chrztów Biblii

Jakich 7 chrztów znajdujemy w Biblii i zrozumienie których z nich jest dla nas najistotniejsze? SKąd się wziął chrzest Janowy? Na czym chrzest Jana polegał i co naprawdę oznaczał?

Czy Jakub Sprzeciwia się Pawłowi?

Czy jakikolwiek fragment Listu Jakuba mógłby stać w sprzeczności z Listem do Rzymian? Co ma na myśli Jakub pisząc, że "człowiek jest usprawiedliwiony z uczynków"? I dlaczego jest to teza absolutnie zgodna z Pawłowym usprawiedliwieniem z łaski przez wiarę?

Czy Paweł Wymyślił Chrześcijaństwo?

Skąd wiemy, że Piotr zgadzał się z Pawłem w kwestii usprawiedliwienia z łaski przez wiarę? W jaki sposób zapowiada tajemnicę usprawiedliwienia Pięcioksiąg Mojżesza i Prorocy? Skąd wiemy, że chrześcijaństwa nie wymyślił Paweł? Jak wygląda nauczanie o usprawiedliwieniu w głoszeniu u Pana Jezusa?

List do Rzymian – część 4/6: Usprawiedliwienie z Łaski Przez Wiarę

Dlaczego doktryna usprawiedliwienia z łaski przez wiarę stanowi absolutny fundament, który odróżnia chrześcijaństwo od jakiejkolwiek religii? Na czym polega całkowita nowość objawienia tej doktryny? I jak konkretnie przebiega usprawiedliwienie?

List do Rzymian – część 3/6: Struktura Dzieła Bożego

Po co został przez Pawła napisany List do Rzymian? Jakie znaczenie dla treści tego listu ma jego struktura? Co miał na myśli Derek Prince nazywając List do Rzymian "arcydziełem logiki w służbie łaski Bożej"?

Ponad 150 godzin materiałów na tematBiblii i jej znaczenia dla współczesnych

Gdzie można nas spotkać


4 stycznia 2020 Kraków

Spotkanie Chrześcijan Biblijnie Wierzących, ul. Klimeckiego 1 (Orange Office Park)
Godz: 10:00 – 16:00


18 stycznia 2020 Kraków

Spotkanie Chrześcijan Biblijnie Wierzących, ul. Klimeckiego 1 (Orange Office Park)
Godz: 10:00 – 16:00


1 lutego 2020 Kraków

Spotkanie Chrześcijan Biblijnie Wierzących, ul. Klimeckiego 1 (Orange Office Park)
Godz: 10:00 – 16:00


5 lutego 2020 Kraków

Studium Biblijne „Tajemny Plan”, sezon 8 – epizod 1/12 ul. Klimeckiego 1A, sala Orange Office, wstęp wolny
Godz: 18:00 – 21:00


12 lutego 2020 Kraków

Studium Biblijne „Tajemny Plan”, sezon 8 – epizod 2/12 ul. Klimeckiego 1A, sala Orange Office, wstęp wolny
Godz: 18:00 – 21:00


15 lutego 2020 Kraków

Spotkanie Chrześcijan Biblijnie Wierzących, ul. Klimeckiego 1 (Orange Office Park)
Godz: 10:00 – 16:00


19 lutego 2020 Kraków

Studium Biblijne „Tajemny Plan”, sezon 8 – epizod 3/12 ul. Klimeckiego 1A, sala Orange Office, wstęp wolny
Godz: 18:00 – 21:00


26 lutego 2020 Kraków

Studium Biblijne „Tajemny Plan”, sezon 8 – epizod 4/12 ul. Klimeckiego 1A, sala Orange Office, wstęp wolny
Godz: 18:00 – 21:00


29 lutego 2020 Kraków

Spotkanie Chrześcijan Biblijnie Wierzących, ul. Klimeckiego 1 (Orange Office Park)
Godz: 10:00 – 16:00


4 marca 2020 Kraków

Studium Biblijne „Tajemny Plan”, sezon 8 – epizod 5/12ul. Klimeckiego 1, sala Orange Office, wstęp wolny
Godz: 18:00 – 21:00


8 marca 2020 Kraków

Małżeństwo. Cała praktyka w świetle Słowa Bożego.
ul. Klimeckiego 1 (sala Orange Office Park)
Godz: 10:00 – 20:00
Link do organizatora


14 marca 2020 Kraków

Spotkanie Chrześcijan Biblijnie Wierzących, ul. Klimeckiego 1 (Orange Office Park)
Godz: 10:00 – 16:00


18 marca 2020 Kraków

Studium Biblijne „Tajemny Plan”, sezon 8 – epizod 7/12 ul. Klimeckiego 1, sala Orange Office, wstęp wolny
Godz: 18:00 – 21:00


25 marca 2020 Kraków

Studium Biblijne „Tajemny Plan”, sezon 8 – epizod 8/12 ul. Klimeckiego 1, sala Orange Office, wstęp wolny
Godz: 18:00 – 21:00


1 kwietnia 2020 Kraków

Studium Biblijne „Tajemny Plan”, sezon 8 – epizod 9/12 ul. Klimeckiego 1, sala Orange Office, wstęp wolny
Godz: 18:00 – 21:00


4 kwietnia 2020 Kraków

Spotkanie Chrześcijan Biblijnie Wierzących, ul. Klimeckiego 1 (Orange Office Park)
Godz: 10:00 – 16:00


8 kwietnia 2020 Kraków

Studium Biblijne „Tajemny Plan”, sezon 8 – epizod 10/12 ul. Klimeckiego 1, sala Orange Office, wstęp wolny
Godz: 18:00 – 21:00


15 kwietnia 2020 Kraków

Studium Biblijne „Tajemny Plan”, sezon 8 – epizod 11/12 ul. Klimeckiego 1, sala Orange Office, wstęp wolny
Godz: 18:00 – 21:00


18 kwietnia 2020 Kraków

Spotkanie Chrześcijan Biblijnie Wierzących, ul. Klimeckiego 1 (Orange Office Park)
Godz: 10:00 – 16:00


22 kwietnia 2020 Kraków

Studium Biblijne „Tajemny Plan”, sezon 8 – epizod 12/12 ul. Klimeckiego 1, sala Orange Office, wstęp wolny
Godz: 18:00 – 21:00