Najnowsze filmy:


Kościół Zbudowany Na Planie Krzyża

Co oznacza przywrócenie dziś w Ciele Chrystusa centralnego znaczenia Krzyża w jego oryginalnej, świeżej, surowej i niewygodnej dla religijnego umysłu wymowie? Dlaczego umiejscowienie Chrystusa Ukrzyżowanego w centrum życia chrześcijańskiego nie tylko nie umniejsza prawdy o Zmartwychwstaniu, ale wręcz pozwala ją dopiero wtedy zaaplikować w pełni jej mocy? Co to znaczy, że Krzyż ma się znajdować w centrum głoszenia i w centrum głoszącego?

Zbrodnie Hipokrytów i Brednie Uczonych

Jak Biblia przedstawia właściwe i niewłaściwe podejście do mocy Bożej i związanych z nią znaków? Jakie postawy składają się na potrójny żydowski „zakwas”, przed którym ostrzegał uczniów Pan Jezus? Na czym polegają greckie „sprzeczne twierdzenia rzekomej wiedzy” (1 Tm 6,20), przed którymi ostrzega Paweł?

Prawdziwy Młot na Prawdziwe Czarownice

Jak 1 List do Koryntian demonstruje duchowe rozeznawanie i podejmowaną na jego podstawie akcję? Jak powstaje teologia usprawiedliwiająca jawny grzech? Na czym polega odstępstwo oparte na teologii ekskluzywnej jednego „źródła”?

Schizma, Herezja, Anatema – 1 List do Koryntian: Część 1

Jak wygląda bezpośredni kontekst napisania 1 Listu do Koryntian? Dlaczego ani model dyscyplinarno-partykularny, ani doktrynalno-uniwersalny nie sprawdza się w interpretacji tego Listu? Na czym polega biblijne rozumienie schizmy i herezji i jaki ma związek z celem i planem napisania tego Listu?

Święci w Pośrodku Rozpusty – 1 List do Koryntian: Wstęp

Jaki wpływ na pierwszych chrześcijan w Koryncie miała kultura ich miasta: mieszanka portowego merkantylizmu, rozwiązłej greckiej religii i żelaznej rzymskiej pragmatyczności? Jak wyglądał proces głoszenia Ewangelii i powstania pierwszego kościoła w Koryncie? Co było przyczyną powstania tekstu, który dziś znamy jako 1 List do Koryntian?

List do Rzymian 6/6: Jak Rozpoznać Wolę Bożą dla Swojego Życia?

Co to znaczy, że wypełnienie woli Bożej stanowi najistotniejszy element życia wierzącej osoby? Na czym polega chrześcijańska "ofiara z ciała"? Czym jest postulowane przez Pawła "odnowienie umysłu"?

List do Rzymian 5/6: Jeden Chrzest w Imieniu Jezusa

Co to znaczy, że życie Jezusa stanowi dla nas wzorzec wiary i życia? Jak przebiega chrzest wodny i jakie ma znaczenie? Jakie są skutki chrztu w Imieniu Jezusa?

Ponad 150 godzin materiałów na tematBiblii i jej znaczenia dla współczesnych

Gdzie można nas spotkać


4 stycznia 2020 Kraków

Spotkanie Chrześcijan Biblijnie Wierzących, ul. Klimeckiego 1 (Orange Office Park)
Godz: 10:00 – 16:00


18 stycznia 2020 Kraków

Spotkanie Chrześcijan Biblijnie Wierzących, ul. Klimeckiego 1 (Orange Office Park)
Godz: 10:00 – 16:00


1 lutego 2020 Kraków

Spotkanie Chrześcijan Biblijnie Wierzących, ul. Klimeckiego 1 (Orange Office Park)
Godz: 10:00 – 16:00


5 lutego 2020 Kraków

Studium Biblijne „Tajemny Plan”, sezon 8 – epizod 1/12 ul. Klimeckiego 1A, sala Orange Office, wstęp wolny
Godz: 18:00 – 21:00


12 lutego 2020 Kraków

Studium Biblijne „Tajemny Plan”, sezon 8 – epizod 2/12 ul. Klimeckiego 1A, sala Orange Office, wstęp wolny
Godz: 18:00 – 21:00


15 lutego 2020 Kraków

Spotkanie Chrześcijan Biblijnie Wierzących, ul. Klimeckiego 1 (Orange Office Park)
Godz: 10:00 – 16:00


19 lutego 2020 Kraków

Studium Biblijne „Tajemny Plan”, sezon 8 – epizod 3/12 ul. Klimeckiego 1A, sala Orange Office, wstęp wolny
Godz: 18:00 – 21:00


26 lutego 2020 Kraków

Studium Biblijne „Tajemny Plan”, sezon 8 – epizod 4/12 ul. Klimeckiego 1A, sala Orange Office, wstęp wolny
Godz: 18:30 – 21:30


29 lutego 2020 Kraków

Spotkanie Chrześcijan Biblijnie Wierzących, ul. Klimeckiego 1 (Orange Office Park)
Godz: 10:00 – 16:00


4 marca 2020 Kraków

Studium Biblijne „Tajemny Plan”, sezon 8 – epizod 5/12ul. Klimeckiego 1, sala Orange Office, wstęp wolny
Godz: 18:00 – 21:00


8 marca 2020 Kraków

Małżeństwo. Cała praktyka w świetle Słowa Bożego.
ul. Klimeckiego 1 (sala Orange Office Park), wstęp wolny, bez konieczności rejestracji
Godz: 10:00 – 20:00
Link do organizatora