Czym jest Tajemny Plan?


Tajemny Plan to nauczanie Słowa Bożego skierowane do ludzi, którzy nie tylko chcieliby Biblię poznać, lecz także według niej żyć.

Tajemny Plan nie udziela wszystkich odpowiedzi, zachęca do osobistego studium Pisma Świętego. Nawet tym osobom, które w dziedzinie biblistyki uważają się za laików, daje odpowiednie narzędzia by od razu rozpocząć własną lekturę ze zrozumieniem.

Kim jesteśmy?


Tajemny Plan to służba poświęcona (profetycznemu) nauczaniu Słowa Bożego.

Publiczną twarzą tej służby jest Fabian Błaszkiewicz. W służbę tą zaangażowanych jest jednak obecnie 7 osób: Weronika i Tymoteusz Tobałowie, Paula Najbar, Marcin Nowak, Grzegorz Mogilewski, Magdalena i Fabian Błaszkiewiczowie.

Zespół ten odpowiada za organizowanie wykładów na żywo, nagrywanie ich, obróbkę techniczną i publikację, obsługę kanałów społecznościowych i strony internetowej oraz przede wszystkim modlitwę za tych, do których poprzez Tajemny Plan trafia Boże przesłanie, a także taką wobec nich posługę duchową jakiej potrzebę zgłaszają (chrzest wodny, modlitwa wstawiennicza, wizyta apostolska etc.).

Jeśli czujesz wezwanie Boże by do nas dołączyć, sprawdź to na uczciwej modlitwie przed Panem. Pan tę służbę rozpoczął, Pan może chcieć ją rozwinąć, Pan może też chcieć ją zakończyć. Jeśli więc On zaprosi Cię do tej odpowiedzialności, daj znać.

Kim jest Fabian Błaszkiewicz


Fabian Błaszkiewicz (ur. 1973) – nauczyciel Słowa Bożego, biblista, zaangażowany w odrodzenie i dojrzewanie autentycznej pięciorakiej służby w Ciele Chrystusa.

Obecnie mieszka wraz z żoną pod Krakowem, ale w ramach swojej służby podróżuje do wielu miejsc w Polsce i za granicami kraju.

Jak sam mówi został zbawiony w 1991 roku za sprawą głoszenia chrześcijan charyzmatycznych, podczas spotkania grupy domowej, jednak później trafił do kościoła katolickiego i wstąpił do zakonu jezuitów, w którym spędził prawie 20 lat swojego życia.

Radykalne odejście z tegoż zakonu oraz religii katolickiej zaznaczył ostatecznie przez przyjęcie chrztu wodnego w styczniu 2016 roku. Wkrótce potem rozpoczął działalność kanału „Tajemny Plan” na YT.

Obecnie chrześcijanin biblijnie wierzący, niezrzeszony w żadnej denominacji, natomiast mocno związany z krakowskimi bezdenominacyjnymi kościołami domowymi.

W co wierzymy?


Ponieważ najważniejszym nurtem służby Tajemnego Planu jest obecnie nauczanie Słowa Bożego oświadczamy, że chcemy trzymać się jak najwierniej zasady literalnego interpretowania Pisma Świętego w zgodzie z najdoskonalszymi standardami tej sztuki przyjętymi w chrześcijaństwie ewangelicznym, a wyrażonymi najlepiej poprzez:

  1. Chicagowską Deklarację o Nieomylności Pisma Świętego przyjętą w 1978 roku podczas 1 szczytu International Council on Biblical Inerrancy
  2. Chicagowską Deklarację o Hermeneutyce Biblijnej wydaną w 1982 roku podczas 2 szczytu ICBI.

Dokładne tłumaczenie tychże dokumentów na język polski przedstawimy tu wkrótce. Wraz z nim zaprezentujemy także pełny tekst naszego wyznania wiary wynikającego z tak rozumianego najwyższego autorytetu Słowa Bożego.

Skontaktuj się z nami


Oddałeś/oddałaś życie Chrystusowi przez wiarę? Jesteś osobą łaską zbawioną i nowonarodzoną? Brakuje Ci chrztu wodnego w Imię Jezusa? Daj znać, może będziemy Ci w stanie pomóc.